Rockstart tilslutter sig Diversity Commitment

Rockstart indtager en proaktiv holdning om at opnå højere standarder for mangfoldighed og inklusion i økosystemet for startups og venturekapital.

København, Danmark, 8. marts 2024: Rockstart, en accelerator af venturekapitalfond i den tidlige fase, annoncerer sit medlemskab af Copenhagen Diversity Commitment sammen med EIFO, Danske Bank, Fonden for Entreprenørskab, Danish Business Angels og flere andre venturekapitalfonde. Rockstart ser behovet for at adressere de udfordringer der findes i branchen med hensyn til ligestilling mellem kønnene, som Diversity Commitment sætter fokus på og arbejder for. En opnåelse af ligestilling kræver mere end blot ambitioner - det kræver en indsats gennem hele investeringsprocessen og den interne drift.

Diversity Commitment fungerer som en platform til at skabe opmærksomhed, fremme dialog og skabe konkrete forandringer på det vigtige område, som mangfoldighed er. Siden 2023 er fællesskabet blevet udvidet ud over Danmark og inkluderer nu data fra de nordiske lande. Som en del af forpligtelsen vil Rockstart måle og spore kønsrepræsentation og rapportere årligt om interne operationer og investeringsprocesser, herunder deal flow, som en del af Diversity Commitment.

Rockstart mener, at ændringer i hele branchen kræver en fremgangsmåde på to fronter: at fremme kønsbalancerede grundlæggerteams på tværs af porteføljen og at fremme mangfoldighed i sin egen interne drift. Mellem 2022 og 2023 søgte virksomheden aktivt at ansætte en kvindelig COO for at styrke sit ledelsesteam. I september 2023 lykkedes det at ansætte Anne Mette Frejsel. I øjeblikket er 54% af Rockstarts team kvinder, hvilket underbygger virksomhedens engagement i kønsdiversitet. Målet er ikke kun at fastholde denne andel, men også aktivt at forfremme flere kvinder til lederstillinger.


Rockstart har standardiseret sin investeringsproces, indført kønsspecifik dataindsamling på tværs af sin portefølje og  udvælgelseskomite og taget skridt til at diversificere interne lederroller for at sikre en inkluderende tilgang til investering. Derudover har Rockstart 2023 kategoriseret sine flerårige, EU-baserede fonde som SFDR Artikel 8 (Fremme af miljømæssige og sociale karakteristika) og er begyndt at indsamle vigtige påvirkningsindikatorer og DE&I-indikatorer fra alle aktive porteføljevirksomheder.

Vi er begejstrede for at have Rockstart med i Diversity Commitment-fællesskabet, som hjælper os med at sprede opmærksomhed og interesse ud over Norden. Rockstart har taget proaktive skridt til at diversificere sin arbejdsstyrke, også i ledende stillinger. Dette er afgørende i betragtning af det betydelige fald i mangfoldighed, vi har observeret i ledelsesstillingerpositioner. At dele indsigt i, hvordan man håndterer mangfoldighedsudfordringer, er en integreret del af Diversity Commitment, og vi ser meget frem til at udveksle viden med Rockstart. Stine Colding Alstrup, grundlægger og CEO for Intentional og initiativtager til Diversity Commitment
Kvindelige solo-stifterebliver ofte mødt med skepsis, men Rockstart så potentialet i min personlige rejse. Deres anerkendelse af mine ambitioner har forandret mig. Rockstarts engagement i initiativer som Diversity Commitment understreger virksomhedens forpligtelse til at støtte underrepræsenterede kvindelige stiftere og fremme mangfoldighed i startup-landskabet. Med Rockstarts støtte føler solo-stiftere som mig selv sig valideret og bemyndiget til at tackle udfordringerne i startup-verdenen med selvtillid. Celine Sandberg, grundlægger og administrerende direktør, Agroprene (porteføljeselskab i Rockstart AgriFood)
Vi er stolte af den kønsbalance, som vi har opnået i hele vores virksomhed, hvor 54 % af vores medarbejdere identificerer sig selv som kvinder. Vi anerkender dog vigtigheden af øget diversitet i beslutningstagernes roller. Jeg kom til Rockstart i 2023, og jeg er en stærk fortaler for at diversificere vores ledelse og at løfte vores talenter med henblik på at skabe muligheder for kønsbalancerede teams. Vi har hele tiden været forpligtet til at fremme en inklusionskultur, hvor forskellige perspektiver ikke blot bydes velkommen, men også efterspørges aktivt, når vi former vores strategiske retning.  Anne Mette Frejsel, administrerende direktør, Rockstart
I tråd med en udfordring i hele branchen fortsætter Rockstart med at stræbe efter ligestilling mellem kønnene i grundlægger- og bestyrelsesteams som et løbende mål. Vi anerkender behovet for konkret støtte til kønsbalancerede kvindelige grundlæggere gennem strategiske investeringer. Vi stræber efter at sikre lige adgang til finansiering, muligheder og støtte for kvindelige iværksættere. Vores fokus er fortsat på fortsatte fremskridt mod et mere inkluderende økosystem for iværksættere. Rune Theill, CEO og medstifter af Rockstart

Rockstart er dedikeret til at fremme ligestilling og mangfoldighed, og vi har fortsat meget at lære af vores nuværende initiativer i forhold til dette. Rockstart har en DE&I strategi for 2024 hvor viplanlægger at forbedre repræsentationen på tværs af teams, diversificere investeringer i start-ups, fremme inklusivitet, implementere skræddersyede kommunikations- og marketingstrategier og øge gennemsigtigheden gennem initiativer som f.eks. Diversity Commitment.

-- SLUT--

Om Diversity Commitment

Diversity Commitment blev startet af de to iværksættere Liva Echwald og Stine Colding Alstrup som en del af deres mission om at opbygge mangfoldige virksomheder og bevidst sikre mangfoldighed. Siden 2023 har fællesskabet udvidet sig ud over Danmark og inkluderer nu også data fra de nordiske lande. Partnere, der har defineret og underskrevet målene for mangfoldighedsforpligtelsen, omfatter EIFO, Danske Bank, Fonden for Entreprenørskab, Danish Business Angels og venturekapitalfonde som PreSeed Ventures, af grundlæggere, Noon Ventures m.fl..Om Rockstart

Rockstart is an early stage investor that empowers purpose-driven founders across three domains: Energy, AgriFood, and Emerging Technologies.

Rockstart invests in early-stage startups from each of the three funds and provides access to capital, market, and expertise by connecting founders with co-investors, mentors, partners, corporates, and the wider Rockstart network.

Rockstart has invested in more than 350 startups and its alumni value to date is more than €1.6bn. Rockstart is an international team of 45+ professionals dedicated to empowering purpose-driven founders to become scalable and drive positive change on a global scale. Rockstart has notable exits such asWercker, Dan.com, Hubs.Com, Bouw7, iClinic, and s and Brincr. The company has offices in Amsterdam, Copenhagen, and Bogota.

Pressekontakt detaljer

Relaterede Emner

Receive Rockstart news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually