Rockstart sluit zich aan bij de Diversity Commitment

De accelerator-VC neemt een proactieve houding aan om hogere diversiteits- en inclusienormen binnen het startup- en VC-ecosysteem te bevorderen

Amsterdam, Nederland, 8 maart 2024: Rockstart, een accelerator-VC, kondigt aan dat het zich aangesloten heeft bij de in Kopenhagen gevestigde Diversity Commitment, naast EIFO, Danske Bank, Fonden for Entreprenørskab, Danish Business Angels en verschillende andere VC's. Deze beslissing toont aan dat Rockstart zich bewust is van de uitdagingen op het gebied van gendergelijkheid die alomtegenwoordig zijn in de industrie. Rockstart erkent dat er meer nodig is om gendergelijkheid te bereiken dan ambities alleen; het vereist een gezamenlijke inspanning, in het hele investeringsproces én alle interne activiteiten.

De Diversity Commitment doet dienst als een platform om de bewustwording en dialoog te versterken en tastbare veranderingen door te voeren in het cruciale gebied van de diversiteit. Sinds 2023 heeft de community zich tot buiten Denemarken uitgebreid en omvat ze ook gegevens uit de Scandinavische landen. In het kader van dit engagement zal Rockstart de vertegenwoordiging van de genders meten en opvolgen en jaarlijks via de Diversity Commitment verslag uitbrengen over interne activiteiten en investeringsprocessen, waaronder dealflow.

Rockstart begrijpt dat een tweeledige aanpak noodzakelijk is om veranderingen door te voeren in de gehele sector: door mogelijkheden te bieden aan genderevenwichtige oprichtersteams binnen het hele portfolio en door diversiteit te creëren binnen de eigen interne activiteiten. Tussen 2022 en 2023 heeft het bedrijf zich actief ingezet om een vrouwelijke COO te werven om het directieteam te versterken. In september 2023 werd Anne Mette Frejsel met succes aangesteld, wat blijkt geeft van de toewijding van Rockstart om de gendergelijkheid binnen het bedrijf te versterken. Momenteel identificeert 54% van het Rockstart-team zich als vrouw, wat de toewijding aan genderdiversiteit benadrukt. Het doel is om deze verhouding niet alleen te handhaven, maar ook de promotie van meer vrouwen naar leidinggevende posities actief te stimuleren.

In een poging om de inclusiviteit te vergroten, heeft Rockstart zijn investeringsprocedure gestandaardiseerd, werd de inzameling van gendergegevens in de dealflows en de investeerderspool geïntroduceerd en werden er stappen ondernomen om de interne leidinggevende rollen te diversifiëren. Daarnaast classificeerde Rockstart in 2023 zijn meerjarige, in de EU gevestigde fondsen als SFDR Artikel 8 (ter bevordering van ecologische en sociale kenmerken), en begon het met het verzamelen van Significante Negatieve Impact-indicatoren en andere DE&I-indicatoren van alle actieve portfolio-ondernemingen.

We zijn heel verheugd dat Rockstart zich aansluit bij de Diversity Commitment community. Zij helpen ons om het bewustzijn en de interesse buiten de Scandinavische regio te verspreiden. Rockstart heeft proactief stappen ondernomen om zijn personeelsbestand te diversifiëren tot en met de leidinggevende functies. Dat is van groot belang, gezien de aanzienlijke afname van diversiteit die we vaststellen in gezagsposities. Het delen van inzichten over het aanpakken van diversiteitsuitdagingen maakt integraal deel uit van de Diversity Commitment en we kijken er heel erg naar uit om kennis uit te kunnen wisselen met Rockstart. Stine Colding Alstrup, Oprichter en CEO van Intentional en de initiatiefnemer van de Diversity Commitment 


Solo vrouwelijke oprichters krijgen vaak te maken met sceptische reacties, maar Rockstart zag potentieel in mijn persoonlijk traject. De erkenning die zij gaven aan mijn ambities heeft mijn leven veranderd. De betrokkenheid van Rockstart bij initiatieven zoals de Diversity Commitment benadrukt hun toewijding aan het ondersteunen van ondervertegenwoordigde oprichters en aan het bevorderen van diversiteit in het startup-landschap. Met de steun van Rockstart voelen solo-oprichters zoals ik zich gevalideerd en gesterkt om vol vertrouwen door de uitdagingen van het startup-landschap te navigeren. Celine Sandberg, Oprichter en CEO van Agroprene (Rockstart AgriFood portfoliobedrijf) 
We zijn trots op het genderevenwicht dat we in ons hele bedrijf bereikt hebben, waarbij 54% van onze teamleden zich als vrouw identificeert. We erkennen echter dat het belangrijk is om de diversiteit binnen de besluitvormende functies te vergroten. In 2023 trad ik in dienst bij Rockstart. Ik ben er een groot voorstander van om onze Raad van Bestuur te diversifiëren en ons talent te benutten om mogelijkheden te creëren voor genderevenwichtige teams. We blijven ons inzetten om een cultuur van inclusie te bevorderen waarin verschillende perspectieven niet alleen welkom zijn, maar ook actief nagestreefd worden bij het vaststellen van onze strategische doelstellingen. Anne Mette Frejsel, COO van Rockstart,
Net zoals het voor de hele sector een alomtegenwoordige uitdaging is, is het ook voor Rockstart een blijvende doelstelling om gendergelijkheid te blijven nastreven binnen oprichters- en management teams. We erkennen de behoefte aan concrete ondersteuning voor genderevenwichtige oprichters met behulp van strategische investeringen. We streven naar een gelijke toegang tot financiering, gelijke kansen en ondersteuning voor vrouwelijke ondernemers. Onze focus blijft gericht op een voortdurende progressie naar een meer inclusief ecosysteem voor ondernemers. Rune Theill, CEO en medeoprichter van Rockstart

Rockstart zet zich in om gendergelijkheid en diversiteit te bevorderen en hun voortdurende inspanningen blijven waardevolle lessen opleveren in dit opzicht. Rockstart DEI 2024 erkent dat er behoefte is aan meer diversiteit, het wil de vertegenwoordiging in het eigen team nog versterken, startup-investeringen diversifiëren, inclusiviteit stimuleren, communicatie- en marketingstrategieën op maat implementeren en prioriteit geven aan transparantie door initiatieven zoals de Diversity Commitment.

--EINDE—

Over Diversity Commitment

Diversity Commitment werd opgericht door de twee ondernemers Liva Echwald en Stine Colding Alstrup. Het maakt deel uit van hun missie om diverse bedrijven op te starten en deze bewust te ontwerpen met diversiteit in het achterhoofd. Sinds 2023 werd de community uitgebreid buiten Denemarken met gegevens uit de Scandinavische landen. De partners die de doelstellingen van de Diversity Commitment bepaald en ondertekend hebben zijn EIFO, Danske Bank, Fonden for Entreprenørskab, Danish Business Angels, en VC's zoals PreSeed Ventures, by Founders, Noon Ventures enz.Over Rockstart

Rockstart is an early stage investor that empowers purpose-driven founders across three domains: Energy, AgriFood, and Emerging Technologies.

Rockstart invests in early-stage startups from each of the three funds and provides access to capital, market, and expertise by connecting founders with co-investors, mentors, partners, corporates, and the wider Rockstart network.

Rockstart has invested in more than 350 startups and its alumni value to date is more than €1.6bn. Rockstart is an international team of 45+ professionals dedicated to empowering purpose-driven founders to become scalable and drive positive change on a global scale. Rockstart has notable exits such asWercker, Dan.com, Hubs.Com, Bouw7, iClinic, and s and Brincr. The company has offices in Amsterdam, Copenhagen, and Bogota.

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang het laatste Rockstart nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL